PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK 
8-9HFUNKCIONALI TRENING
BEBE I MAMEFUNKCIONALI TRENING
BEBE I MAMEFUNKCIONALI TRENING
9-10HKOREKTIVNA SENIORI KOREKTIVNA SENIORI KOREKTIVNA SENIORI
11-12H
 
 
16-17H 
   
17-18HPRENATAL FITNES
PRENATAL FITNES
PRENATAL FITNES
18-19HFUNKCIONALNI TRENINGREACHARGEFUNKCIONALNI TRENINGREACHARGEFUNKCIONALNI TRENING